KONTAKT

 


Vill du ha kontakt med klubben och bli ny medlem så skickar du ett mail till vår kassör Per Andersson!

Medlemsavgiften är 200 kr/år.

Pers mailadress är per1954[at] telia.com


Har du några tips på mc-turer eller annan aktivetet så skickar du ett mail till vår webmaster, Hans Carlsson, så lägger vi in det på hemsidan och Facebookgruppen.

Hans mailadress är webmaster[at]hicdesign.se